Smluvní podmínky

Obchodní podmínky

 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.
 2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 4. Provozovatel tohoto e-shopu si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

 • Výrobek byl poškozen při přepravě :Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a je povinen sepsat ihned s dopravcem reklamační zápis. Pro lepší argumentaci k reklamaci doporučujeme pořídit fotografie poškození obalu nebo pokud je viditelné tak i zboží. O zjištěném poškození je nutné neprodleně informovat provozovatele eshopu.
 • Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením, případně obsluhou prováděnou v rozporu s dodaným návodem nebo uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům, požadavkům a doporučením uvedeným v dodaném návodu či další dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen působením živlů.
 • Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými dodaném návodu nebo v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci:

 1. Informujte nás o reklamaci nejprve písemně e-mailem. Na telefonické reklamace nelze bohužel reagovat.
 2. Po obdržení reklamace a následné vzájemné telefonické domluvě, (pokud spolu nenalezneme jiné - rychlejší a jednodušší řešení reklamace ) nám zboží zašlete zpět jako doporučený balík na naši adresu.
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
 4. U reklamovaného zboží bez potřebných dokladů bude reklamace bohužel zamítnuta. Zboží bude poté uloženo u provozovatele eshopu po dobu jednoho měsíce k vyzvednutí kupujícím, případně na žádost kupujícího zašleme zboží na jeho náklady zpět.
 5. U vad způsobených zákazníkem tz. nesprávným používáním, mechanickým poškozením, poškozením živly nebude reklamace uznána jako oprávněná.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení.

Odstoupení od smlouvy:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kupující nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě na své náklady. Po tomto termínu nebude na tyto zásilky reflektováno. Totéž platí o zasílání zboží zpět na dobírku. Na takové zásilky opět nebude reflektováno a budou vráceny zpět odesílateli. Po převzetí a kontrole správným způsobem vráceného zboží, provozovatel zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží a to do 14-ti dnů předem dohodnutým způsobem platby tzn. převodem na určený účet nebo poštovní poukázkou. Náklady spojené s dopravou se nevrací.

Dodací podmínky

 1. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, případně PPL, nebo je možno si je vyzvednout osobně. Při osobním odběru zboží je nutné se předem telefonicky objednat a to pouze v době od 9,00 do 18,00 v Po-Pá a v So od 08,00 do 12,00 hodin. Mimo tento čas bohužel nebude Vašemu požadavku možné vyhovět.
 2. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno max. do 10  pracovních dnů po obdržení objednávky (při platbě předem max. do 5 prac. dnů od obdržení platby).
 3. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad který slouží současně jako dodací a záruční list.

Výměna zboží:

Nepoužité a nepoškozené zboží, lze po předchozí domluvě vyměnit za zboží jiné a to pouze ve stejné nebo vyšší ceně. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nové zboží.Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.